Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe

Tajemnica odporności psychicznejTajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję  i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; tł. [z ang.] Ewa Kowynia. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu  Jagiellońskiego, cop. 2015. – ISBN 978-83-233-3964-9
Obecne czasy wymagają od ludzi ciągłego sukcesu w życiu zawodowym i osobistym, stąd ważna jest potrzeba posiadania silnej psychiki. Autorka książki pokazuje jak pokonywać stres, przeżywać porażki    i  wzmacniać psychikę. Opisuje zjawisko rezyliencji czyli uodpornienie na przeciwności życia, umiejętności wychodzenia z deprymującej sytuacji. Na podstawie najnowszych badań naukowych  przedstawia wnioski nt. źródła odporności na stres: jak otoczenie modeluje życie człowieka (środowisko), co dzieje się w mózgu (neurobiologia), co człowiek otrzymuje w materiale genetycznym (genetyka), jak rodzice nieświadomie przekazują swoje przeżycia (epigenetyka). Podaje konkretne przykłady radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami. Jeden z rozdziałów książki autorka poświęciła wzmocnieniu psychiki dziecka. Znaczenie kształtowania rezyliencji od najmłodszych lat dostrzegło też ministerstwo oświaty, które wprowadza do przedszkoli i szkół programy mające na celu kształtowanie samoświadomości dzieci  i umiejętności radzenia sobie z konfliktami i trudnymi problemami. We wnioskach praktycznych podano również wskazówki wzmacniania oporności u osób w wieku dojrzałym ponieważ we wzmacnianiu rezyliencji pomagają każde kolejne doświadczenia życiowe.