Tajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV

Tajemnice i inne historieTajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV / Jadwiga A. Hockuba. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-896-9

Autorka prezentuje trzydzieści jeden swoich scenariuszy lekcji, które można wykorzystać na zajęciach z uczniami klas początkowych, ale także z dziećmi starszymi w szkole lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Scenariusze są przeznaczone na lekcje etyki oraz zajęcia  wychowawcze i biblioterapeutyczne. Celem lekcji w oparciu o te scenariusze jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, czyli m.in. rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, zainteresowań, wrażliwości moralnej i estetycznej, umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, umiejętności myślowo-językowych jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze. W scenariuszach są zawarte elementy twórczości plastycznej, literackiej i dramy. Autorka skorzystała też z programu edukacyjnego „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”. Zajęcia oparte na tych scenariuszach mają formę warsztatów i powinny trwać jedną lub dwie godziny.  Nauczyciel prowadzi dyskusję, wspiera dociekania filozoficzne uczniów w oparciu o teksty literackie, w tym opowiadania i wiersze autorki i prace uczniów oraz teksty filozoficzne, prace plastyczne, ćwiczenia pobudzające myślenie. Scenariusze dotyczą następujących problemów: przyjaźń, nowe doświadczenia, smutek, tożsamość, zaufanie, ciekawość, odmian losu, samoakceptacja, tolerancja, zazdrość, porządek, złość, nadzieja, nuda, nastroje, poszukiwanie sensu życia, zwykłość i niezwykłość, śmierć, doświadczenie straty, szczęście, wolność, wspaniałomyślność, niepowodzenie, zmiana, zwierzęta i my, wyobraźnia, zdziwienie, tajemnice, nasze miejsce w życiu, samotność, uwaga.