„Teatr FORMY – teatralne miniatury”. Warsztaty teatralne dla uczniów – 27 kwietnia br. NABÓR ZAKOŃCZONY

„Teatr FORMY – teatralne miniatury”
Warsztaty teatralne dla uczniów

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy chcieliby się dowiedzieć:

  • jak budować wypowiedź artystyczną?
  • jak wyrazić poprzez sztukę, co dla nas ważne i jaką na to znaleźć formę?
  • jak oświetlić to co ważne i co nas inspiruje?
  • jak nasze zainteresowania i specjalizacje odnajdują się w teatrze i w jaki sposób go wzbogacają?

do udziału w zajęciach teatralnych, które poprowadzi p. Monika Tomczyk – pedagog teatru w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku.

„Teatr FORMY – teatralne miniatury” to warsztat bazujący na naturalnej aktywności ruchowej, bogactwie różnorodności teatru formy, sztuce współczesnej, fotografii oraz literaturze, poszerzający o nowe jakości ruchu i poszukujący indywidualnego języka wyrazu artystycznego.

Głównym wehikułem działań twórczych stanie się ruch, ekspresja plastyczna oraz praca ze światłem, które otwierać będą uczestników do tworzenia oryginalnej wypowiedzi artystycznej. Pomoże nam w tym potencjał przestrzeni Miejskiego Teatru Miniatura. Uczniowie poprzez własne działania odkryją tajemnice teatralnego procesu twórczego.

                                                                                                                              Monika Tomczyk

Warsztaty, realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, odbędą się 27 kwietnia br.
w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu
ul. Grunwaldzka 16
www.teatrminiatura.pl  

Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch grupach:

GRUPA I              w godz.   9.00 – 11.15 

GRUPA II             w godz. 11.30 – 13.45  

Uczniów kl. VII – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach, prosimy o WYBÓR JEDNEJ Z GRUP i przesłanie zgłoszeń mailowych na adres: z.lipinska@pbw.gda.pl

Warunkiem bezpłatnego udziału w spotkaniu jest dostarczenie do 25 kwietnia br.
wypełnionego kompletu dokumentów (z dopiskiem na kopercie: WARSZTATY TEATRALNE) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Prosimy, by w imieniu niepełnoletniego ucznia dokumenty podpisał Rodzic/Opiekun.

 REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela:
Zdzisława Woźniak-Lipińska
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Gdańsku
tel. 58 344 01 68 wew. 115 lub z.lipinska@pbw.gda.pl

 

Monika Tomczyk

Pedagożka Teatru w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku. Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, Akademii Teatru Alternatywnego, pedagogiki specjalnej UŁ. Nauczycielka dyplomowana, terapeutka SI, instruktorka Improwizacji Tańca, Symboliki Ciała i Eksperymentalnego Teatru Tańca. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodę tańca kreatywnego opartą o teorię ruchu Labana, Life/Art Process Anny Halprin, dramę, edukację somatyczną na bazie metody Feldenkraisa. W realizowanych projektach tworzy przestrzenie do twórczych działań i kreatywnego rozwoju, stawia na budowanie relacji z przyszłym widzem, włączając go poprzez warsztatowe podejście m.in. do budowania tkanki przedstawienia. Uzyskała certyfikat ŁCDNiKP „Nauczyciel Nowator”. Przez wiele lat aktorsko związana z Teatrem Logos w Łodzi. Reżyseruje i występuje w eksperymentalnych spektaklach teatru niezależnego kolektywu Portiernia Sztuki. Tworzyła Pracownię Twórczego Widza w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi.