„Teatr FORMY – teatralne miniatury”. Warsztaty teatralne dla uczniów w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku – relacja

27 kwietnia br. uczniowie pomorskich szkół mieli okazję pogłębiania swoich pasji i rozwijania zainteresowań dzięki formie wsparcia przygotowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
Po raz drugi tematem przewodnim warsztatów adresowanych do starszej młodzieży był teatr, jednak tegoroczne zajęcia odbyły się w Sali Kameralnej Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku.

Utalentowani uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz młodzież reprezentująca szkoły ponadpodstawowe z terenu Pomorza skorzystali z niepowtarzalnej okazji, by wziąć udział w pasjonujących zajęciach prowadzonych przez doświadczoną pedagog teatru, aktorkę
i terapeutkę Monikę Tomczyk. Zainteresowanie sztuką, w tym teatralną uczestnicy deklarowali już w poprzednich latach realizacji projektu, stąd liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła możliwości, jakie daje scena MTM.

Monika Tomczyk w ciągu kilku godzin odkrywała przed blisko 60 uczniami tajemnice teatralnego procesu twórczego. Znaleźli się wśród nich członkowie szkolnych kół teatralnych, osoby z pewnym doświadczeniem amatorskiej gry aktorskiej, ale przede wszystkim młodzi pasjonaci sztuki teatralnej, którzy po raz pierwszy doświadczyli pracy z ciałem, tekstem, muzyką, rekwizytami oraz kreowaniem przestrzeni scenicznej. Pedagog wykorzystała naturalną ekspresję, otwartość
i spontaniczność uczniów do poszukiwania sposobów oryginalnej, zindywidualizowanej wypowiedzi artystycznej. Przy czym warto dodać, że praca w małych grupach złożonych z nieznanych sobie osób nie stanowiła dla uczestników większego problemu. Wręcz przeciwnie. Wyzwaniem okazała się nie kreatywność czy twórcza swoboda, ale brak doświadczenia w odkrywaniu możliwości własnego ciała i umysłu. Prowadząca zwracała uwagę uczniów na jakość ruchu, świadomość przestrzeni, wykorzystania scenografii i tekstów kultury. Uczestnicy zaś poświęcili wiele czasu na kształtowanie umiejętności pracy z dodatkowymi elementami wyposażenia sali takimi jak oświetlenie i rekwizyty. Każdy etap zajęć całkowicie angażował uczniów, którzy wchodząc w role aktora, reżysera, scenografa i interpretatora tekstu literackiego (m.in. „Momo” Michaela Endego), poznawali rozmaite zdolności własne oraz członków pozostałych grup.

W podsumowaniu spotkania ze sztuką teatralną uczestnicy warsztatów docenili wartość pracy w improwizowanej grupie, możliwość spotkania z nowymi rówieśnikami oraz kreacji scenicznego świata, inspirującą rolę Moniki Tomczyk i szansę na nowe doświadczenia, którą uzyskali dzięki zajęciom w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku. Deklarowali też chęć rozwijania pasji artystycznych, ale przede wszystkim zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji podobnych działań w przyszłości.