Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-7969-881-3

Podręcznik do pracy z dziećmi trudnymi dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców. W części wprowadzającej zawiera opis najważniejszych warunków postępowania diagnostycznego w zakresie indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań problemów dziecka. Druga część prezentuje już konkretne scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi. Przeznaczone są one do pracy z uczniami szkoły podstawowej w wieku 6-9 lat oraz dla 10-12-latków. Powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń autorek w pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Scenariusze dotyczą następujących obszarów oddziaływań socjoterapeutycznych: uwrażliwianie (pobudzanie wrażliwości zmysłowej, nauka odczytywania sygnałów płynących z ciała), wcielanie w życie nowych treści (wzorców zachowań, umiejętności, wiedzy), odreagowanie emocjonalne (stany katharsis powodowane zdejmowaniem ciężaru poczucia osamotnienia, poniżenia i bezradności, doświadczenie sukcesu z wdrażania zdobytych „informacji” ; radość powodowana rosnącym przeświadczeniem – „to działa”). Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych pogrupowane są w blokach zagadnieniowych: integracja i współpraca, agresja reaktywna i pro aktywna, empatia.