Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię i miłość : podręcznik dla osób pracujących z dziećmi / Tony Atwood, Michele Garnett ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła

Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię i miłość : podręcznik dla osób pracujących z dziećmi  / Tony Atwood, Michele Garnett ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. – ISBN 987-83-7744-162-6

Książka prezentuje autorski program terapii poznawczo-behawioralnej ekspertów w zakresie autyzmu. Tony Atwood jest brytyjskim psychologiem i zajmuje się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, m.in. zespołem Aspergera. Michele Garnett  jest psychologiem klinicznym z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami autystycznymi. Zajmuje się tematem depresji, specjalizuje się również w pomocy dzieciom i młodzieży z zespołem Aspergera. Podręcznik zawiera ćwiczenia do nauki odczytywania emocji i uczuć, które pomagają w funkcjonowaniu dzieciom z zespołem Aspergera w rodzinie i otoczeniu. We wstępie autorzy wyjaśniają dlaczego dzieci i młodzież z zespołem Aspergera potrzebują wiedzy i wsparcia w zrozumieniu własnych emocji, podają cele programu, wskazują kto może prowadzić zajęcia. Podają też krótką charakterystykę terapii poznawczo-behawioralnej, której celem jest leczenie silnych emocji. Część druga publikacji zawiera informacje jak realizować program i podaje: jak oceniać umiejętności i okazywanie sympatii i miłości, jak prowadzić sesje, składniki i przebieg sesji. Następny rozdział zawiera ćwiczenia do realizacji programu w pięciu sesjach: 1. poznajemy uczucia sympatii i miłości, 2. zaczynamy rozpoznawać i okazywać sympatię i miłość, 3. mówienie i przyjmowanie komplementów, 4. dlaczego okazujemy sympatię i miłość czułymi słowami i gestami?, 5. rozwijanie umiejętności okazywania sympatii i miłości. Książka zawiera dwa załączniki: historyjki do oceny wstępnej i końcowej oraz kwestionariusze okazywania uczuć. Program skierowany jest do nauczycieli, psychologów i terapeutów do pracy indywidualnej lub w grupach do sześciu osób.