Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac

Terapia zajęciowaTerapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2016. – ISBN 978-83-200-5127-8

 

Podręcznik akademicki dla studentów pierwszego w Polsce kierunku Terapia zajęciowa na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Uczelnia kształci studentów terapii zajęciowej wg standardów UE: Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych i Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym. Podręcznik składa się z trzech części. Pierwsza część to wykład teoretyczny podstaw terapii zajęciowej:  podstawowe pojęcia, modele praktyki w terapii zajęciowej, analiza aktywności, proces terapii zajęciowej na przykładzie CPPF, etyka zawodu terapeuty zajęciowego. Część praktyczna prezentuje formy terapii zajęciowej w pracy  z różnymi pacjentami: pacjenci z  dysfunkcjami narządów ruchu, niepełnosprawni intelektualnie, pacjenci geriatryczni, pacjenci z pediatrii, psychiatrii. Trzecia część podręcznika zawiera opis artystycznych  form w terapii poprzez sztukę, taniec i muzykę. Poszczególne formy terapii artystycznej: arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia zawierają opis pojęć i definicji, rys historyczny, oddziaływanie terapii na organizm człowieka, zastosowanie praktyczne poszczególnych terapii. W książce jest też słowniczek pojęć i piśmiennictwo z zakresu omawianego zagadnienia. Publikacja przeznaczona jest także dla studentów  fizjoterapii oraz dla psychologów, pedagogów i asystentów osób niepełnosprawnych.