Transgraniczny konkurs plastyczny dla uczniów „Ekologia bez granic”

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych. Uczestnik (uczeń w wieku od 12 do 15 lat) musi być mieszkańcem jednego z następujących województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie lub Obwodu Kaliningradzkiego.

Termin konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r. i będzie trwał do 20 maja 2020 r.

Jak będzie można zgłosić się do konkursu?

Zgłoszenie do konkursu polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy plastycznej wraz z hasłem oraz wypełnionym formularzem rejestracyjnym i zgodą rodziców/ opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Polscy uczestnicy będą przesyłali prace do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu
Polska-Rosja 2014-2020, natomiast rosyjscy uczestnicy do Oddziału WST w Kaliningradzie.

Nagrody:

Autorzy 3 najlepszych prac z Polski oraz 3 najlepszych prac z Rosji otrzymają nagrody główne. Komisja konkursowa przyzna również 6 wyróżnień – 3 pracom wykonanym przez dzieci z Polski oraz 3 pracom wykonanym przez dzieci z Rosji. Główną nagrodą jest plecak i powerbank. Biorące udział w konkursie dzieci mogą także wygrać atrakcyjne nagrody takie jak: bidony, śpiwory, publikacje, gry edukacyjne itp.

Wyniki:

Najlepsze prace zostaną wybrane przez komisje konkursowe, nie wcześniej niż 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej Programu: http://www.plru.eu