Tworzenie testów online za pomocą aplikacji Quizizz, Plickers i AnswerGarden (II edycja)

Tworzenie testów online za pomocą aplikacji Quizizz, Plickers i AnswerGarden (II edycja)

8 marca 2018 r. odbyły sięwarsztaty poświęcone  aplikacjom mobilnym, dzięki którym możemy szybko przeprowadzić sondę wśród uczniów czy przygotować test lub mały quiz.