Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna

Uczę się uczyćUczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. – ISBN 978-83-65457-02-8

 

Kolejna publikacja autorki nt. oceniania kształtującego (OK). Autorka omawia zagadnienie na podstawie swojego doświadczenia jako nauczycielka matematyki w liceum w programie Szkoła Ucząca Się (SUS) Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przekazuje też wiedzę z prowadzonego kursu internetowego dla nauczycieli, który korzystał z literatury i doświadczenia nauczycieli oraz inspiracji ekspertów edukacyjnych z Wielkiej Brytanii. Ocenianie kształtujące zostało przedstawione całościowo na podstawie strategii Oceniania Kształtującego opracowanego przez Dylana Wiliama i zawiera: określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu, organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą, udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, umożliwianie uczniom korzystania wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, wspomaganie uczniów, aby stali się autorami procesu własnego uczenia się. Publikacja stanowi zbiór praktycznych wskazówek  dla nauczycieli, którzy chcą stosować w swojej pracy dydaktycznej ocenianie kształtujące i którzy poszukują efektywnych metod nauczania.