Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : metoda skryptów i wycofywania / Lynn E. McClannahan, Patricia J. Krantz ; tł. Anna Lubomirska

Uczenie dzieci z autyzmemUczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : metoda skryptów i wycofywania / Lynn E. McClannahan, Patricia J. Krantz ; tł. Anna Lubomirska. – Gdańsk : Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-939614-2-9

 

Autorki publikacji prezentują model terapii dla osób z autyzmem oparty na zasadach stosowanej analizy zachowania, który został  opracowany w Princeton Child Development Institute (PCDI) w USA.  Metodę tę w Polsce zastosował Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) w Gdańsku. W książce opisano metody uczenia konwersacji dzieci  z autyzmem, pokazano jak przygotować  terapię w zakresie interakcji społecznych m.in. jak opracować tzw. plany aktywności i skrypty dostosowane do potrzeb osób z autyzmem. Dzięki tej metodzie uczy się osoby z autyzmem mówić, a także nawiązywać interakcje z innymi osobami, czyli prowadzenia rozmowy. Przedstawione techniki pracy dotyczą zarówno niewerbalnych elementów rozmowy (podchodzenie do drugiej osoby, nawiązanie kontaktu wzrokowego), jak i werbalnych (rozpoczynanie rozmowy, czekanie na odpowiedź, adekwatne odpowiadanie).  Książka zawiera opis skryptów dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać, komponenty składowe konwersacji, plany aktywności, książki do rozmowy, urządzenia odtwarzające dźwięk, podpowiedzi i nagrody, wnioski z obserwacji, ewaluacji i pomiarów. Metoda skryptów i ich wycofywania  jest stosowana na wszystkich poziomach edukacyjnych: w programie wczesnej interwencji, w przedszkolu, szkole, w programie dla dorosłych, w domach grupowych, w miejscach pracy chronionej, a także w nauce konwersacji w wychowaniu w rodzinie.