Usługi

 


Udostępnianie zbiorów

Czytelnia udostępnia na miejscu:

 • książki,
 • czasopisma,
 • prasa codzienna,
 • wydawnictwa encyklopedyczne,
 • słowniki oraz leksykony,
 • ACADEMICA – udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy (1 126 395 dokumentów). System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w naszej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują pracownicy wypożyczalni.

Wypożyczalnia udostępnia do domu:

 • książki,
 • podręczniki akademickie,
 • albumy,
 • mapy,
 • zbiory audiowizualne : filmy DVD, muzykę, edukacyjne programy komputerowe oraz audiobooki.

Dostęp do informacji, usługi on-line, dostęp do internetu

Służymy informacją o naszych zasobach, zasobach innych bibliotek oraz pomagamy w obsłudze programu komputerowego Chamo – czyli katalogu naszych zbiorów.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa – jesteśmy partnerami projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Poprzez drogę on- line oferujemy nasze cenne zasoby piśmiennicze – starodruki, dokumenty życia społecznego itd.

Usługi on – line – zbiory można zamawiać drogą internetową poprzez własne konto czytelnika. Ponadto kontakt do nas zapewniamy poprzez drogę mailową .