V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – mistrzostwa szkolne i powiatowe

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych  i kulturalnych podczas pandemii, organizator V Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników zaktualizował Regulamin konkursu oraz Regulamin przyznawania Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”.
Na tej podstawie zmianie uległ terminarz przebiegu mistrzostw:

 • 11 maja– test kwalifikacyjny na etapie szkolnym, przeprowadzany w formie zdalnej (wybranej przez koordynatora placówki)
 • do 15 maja– wprowadzanie wyników testu kwalifikacyjnego do systemu i automatyczne tworzenie list finalistów powiatowych
 • 21 maja 12.00 – nieobowiązkowy próbny test powiatowy online (dla chętnych uczestników)
 • 28 maja 12.00 – test powiatowy online, pisany przez uczniów indywidualnie

Szczegółowe zasady konkursu i zaktualizowany Regulamin zostały udostępnione uczestnikom na ich kontach systemowych.

Ważna informacja dla uczniów

Tytuły książek obowiązujące w Mistrzostwach Powiatu – 28 maja:

 • 1-4   Dominik Wieczorkiewicz „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę”, wyd. Skrzat, rok 2019 
 • 5-8   Antonina Kasprzak „Wiłka – smocza dziewczynka”, wyd. BIS, od roku 2018

Certyfikaty

Dla tych z Państwa, których placówki chciałyby uzyskać Certyfikat „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo” ważne są nowe informacje:

 • termin realizacji zadań i przesłania sprawozdań w formie papierowej został wydłużony do 28 maja
 • zaktualizowany Regulamin uwzględnia działania prowadzone w trybie zdalnym (pkt. II i IV)
 • adres nadsyłania sprawozdań na adres Koordynatora Wojewódzkiego (prosimy o dopisek na kopercie
  oraz adres/pieczęć nadawcy)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Certyfikat WLC 2020

Szczegółowe zasady przyznawania Certyfikatu i zaktualizowany Regulamin zostały udostępnione uczestnikom na ich kontach systemowych.

Pytania dotyczące konkursu prosimy przesyłać pod adres:  pomorskie@wielka-liga.pl