W zdrowym ciele zdrowy duch – piszemy wiersz o zdrowiu

Zadanie konkursowe polega ułożeniu krótkiego wierszyka tematycznie związanego z tytułem konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch – piszemy wiersz o zdrowiu”.
Wierszyk powinien składać się z minimum 2 zwrotek 4- wersowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-IV szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Termin nadsyłania prac : do 6 marca 2022 r.
Nadsyłanie prac:               konkursy.pbw@gmail.com
Ogłoszenie wyników:       16 marca 2022 r.
Regulamin konkursu:      W zdrowym ciele zdrowy duch

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Kirczuk, Wydział Udostępniania Zbiorów,  tel. 58 3417087, mail: konkursy.pbw@gmail.com