Webinarium „Biblioterapia w wychowaniu i profilaktyce” część III – 2 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz innych pedagogów zainteresowanych wykorzystaniem metody biblioterapii w praktyce szkolnej do udziału w ostatnim spotkaniu z cyklu „Biblioterapia w wychowaniu i profilaktyce”, które odbędzie się 2 czerwca br. w godz. 10.00 – 11.30 w formie zdalnej przy użyciu platformy ClickMeeting.

Celem prowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 webinariów wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem terapeutycznej funkcji literatury jest podwyższenie umiejętności zawodowych nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli innych przedmiotów woj. pomorskiego, którzy w badaniu ankietowym wyrazili potrzebę doskonalenia w zakresie biblioterapii.

Podczas trzeciego już spotkania z cyklu „Biblioterapia w wychowaniu i profilaktyce”, szczególnie w pracy nauczycieli bibliotekarzy, uczestnicy poznają:

  • metody pracy w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz zależnych od nich kompetencji emocjonalnych,

  • propozycje tekstów literackich wspomagających realizację działań biblioterapeutycznych i wychowawczych,

  • aktualności z zakresu biblioterapii i promocji czytelnictwa oraz wartościowe nowości wydawnicze.

Zapraszamy do rejestracji:

https://bibliotekapedagogiczna183.clickmeeting.com/biblioterapia-w-wychowaniu-i-profilaktyce-spotkanie-3-/register?_ga=2.177070437.1186312212.1652694253-1056948206.1633781274

Potwierdzeniem uczestnictwa jest otrzymanie linku do wydarzenia na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Webinarium poprowadzi Zdzisława Woźniak-Lipińska, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.