Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku przyjmuje słuchaczy

Bezpłatna szkoła policealna

Matura nie jest wymagana

Wolne miejsca na kierunkach:
– technik farmaceutyczny
– technik elektoradiolog
– technik masażysta
– technik usług kosmetycznych

ZAPRASZAMY