Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior

Wspomaganie procesu pomyÂlnego starzenia siŕWspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-181-5

Kolejna praca autorki, która jest specjalistką problematyki gerontologii społecznej, andragogiki, pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Powstała na podstawie przeprowadzonych badań, których celem była analiza procesu starości i starzenia się w ujęciu indywidualnym i społecznym oraz wskazanie teorii i działań praktycznych opieki i form wspomagania osób starszych. Pierwsza część pracy teoretyczna zawiera opis procesu starzenia się jako fazy rozwoju w cyklu życia, możliwości i ograniczenia starzenia się, opis pojęcia: pomyślne starzenie się jako kategoria gerontologiczna i ważny standard w działaniach praktycznych. Następny rozdział to wstęp teoretyczny do zagadnienia opieki i form wspomagania osób starszych i dotyczy następujących zagadnień: definicje i funkcje opieki, polityka społeczna i praca socjalna wobec ludzi starszych, instytucjonalne formy opieki, opieka rodzinna i opiekun rodziny, profesjonalizacja kształcenia opiekunów. Ostatnie dwie części publikacji dotyczą opiekuna osoby starszej (jaki jest i jaki powinien być) oraz  poszukiwania nowego modelu kształcenia opiekunów. Celem pracy było wskazanie właściwie realizowanej opieki i pracy z ludźmi starymi, czyli wspomagania  procesu pomyślnego starzenia się, a także przygotowanie opiekunów przez odpowiednie ich kształcenie i dokształcanie.