Oferta dla nauczycieli – 2021/2022

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022 (POBIERZ)

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy nauczycielom województwa pomorskiego:

  1. Wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez pracę sieci współpracy i samokształcenia, koordynowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników biblioteki – nauczycieli bibliotekarzy.
  2. Pomoc obejmującą doradztwo w zakresie: doboru i opracowania księgozbioru biblioteki szkolnej,  
   realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, wychowania
   przez czytanie, promocji czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wykorzystania narzędzi i i zasobów cyfrowych, prawa autorskiego oraz rozwiązywania bieżących problemów bibliotek szkolnych.
  3. Spotkania online lub metodą blended learning poświęcone nowoczesnemu warsztatowi pracy nauczyciela, w tym wykorzystaniu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), promocji czytelnictwa, wychowaniu do wartości, bezpieczeństwu  i etyce w sieci oraz edukacji ekologicznej w bibliotece szkolnej.

Informacje:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
I piętro, pokój 223
58 344 01 68 wew. 115
wspomaganie@pbw.gda.pl