Oferta dla nauczycieli – 2020/2021

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy nauczycielom województwa pomorskiego:

  1. Wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez pracę sieci współpracy i samokształcenia, koordynowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników biblioteki – nauczycieli bibliotekarzy.
  2. Pomoc obejmującą doradztwo w zakresie: doboru i opracowania księgozbioru biblioteki szkolnej, promocji czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wychowania przez czytanie, wykorzystania narzędzi i zasobów cyfrowych, prawa autorskiego oraz rozwiązywania bieżących problemów bibliotek szkolnych.
  3. Spotkania online lub metodą blended learning poświęcone nowoczesnemu warsztatowi pracy nauczyciela, w tym wykorzystaniu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), promocji czytelnictwa, bezpieczeństwu i etyce w sieci oraz wychowaniu do wartości.

Informacje:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
I piętro, pokój 223
58 344 01 68 wew. 115
wspomaganie@pbw.gda.pl