Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Wybrane narzŕdzia do programu stymulacjiWybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-375-8

Książka przeznaczona dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym z deficytami rozwoju. Autorki, kolejne wydanie wcześniejszej publikacji, uzupełniły o nowe przykłady do programu psychostymulacji dzieci w wychowaniu przedszkolnym, podkreślając szczególnie konieczność uwzględniania różnic indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy przestawiono warsztat diagnostyczny, który ma pomóc w efektywnej i ciekawej pracy terapeutycznej. Podano propozycje gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń z małym dzieckiem, w czasie których można diagnozować umiejętności i możliwości dziecka. Opisano obszar diagnostyczny dotyczący poziomu zmysłowego, poznawczego, odkrywczo-badawczego i abstrakcyjno-symbolicznego. W każdym rozdziale podano cechy charakterystyczne poziomów rozwoju dziecka, następnie przedstawiono zestaw ćwiczeń rozwijających dzieci w tym zakresie oraz kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka na określonym etapie rozwoju. Przykładowe zabawy i karty pracy mogą być pomocne w diagnozowaniu w konkretnych sytuacjach wg potrzeb nauczycieli terapeutów. Książka zawiera też bogatą literaturę przedmiotu.