Wychowawcza rola filmu fabularnego dla młodzieży

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaprasza nauczycieli na kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń. 9 maja 2018 w godzinach 16.00-17.30 odbędzie się spotkanie zatytułowane „Wychowawcza rola filmu fabularnego dla młodzieży”. Szkolenie będzie dotyczyć wdrażania edukacji filmowej na zajęciach lekcyjnych, wykorzystania filmu do nauczania treści na różnych przedmiotach oraz kształtowania kompetencji audiowizualnych uczniów. Omówione zostanie zarówno użycie filmu jako środka do przekazania treści nauczania, jak również przygotowanie uczniów do krytycznego odbioru dzieła filmowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania.Zapraszamy do zapisów poniżej lub na stronie https://pbwgdansk16.evenea.pl/.