Wystawa „Wychowawcza rola szkoły”

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 jest wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wystawą, która towarzyszy XV sesji metodycznej „Działalność wychowawcza szkoły. Co możemy zrobić lepiej?”, organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku.

Na wystawie, zatytułowanej „Wychowawcza rola szkoły”, można zobaczyć książki i multimedia ze zbiorów PBW w Gdańsku, poświęcone tej tematyce. Przygotowane publikacje, skierowane przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców, poruszają m. in. następujące zagadnienia: szkoła jako środowisko wychowawcze, szkolne problemy uczniów, profilaktyka wychowawcza, szkoła a rodzice. Szczególnie polecamy pozycje zawierające pomoce dydaktyczne dla nauczyciela wychowawcy – scenariusze lekcji wychowawczych, propozycje zabaw do wykorzystania w klasie szkolnej oraz filmy edukacyjne poruszające ważne problemy społeczne (uzależnienia, przemoc, zagrożenia związane z korzystaniem z internetu).

 

Wystawa dostępna jest na I piętrze budynku Biblioteki do 31 marca 2018 r.