Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów

Gromadzenie i opracowanie zbiorów – książek i wydawnictw audiowizualnych – zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki, obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy reprezentowane w toku nauki szkolnej, na różnych poziomach kształcenia i w różnych typach szkół. Dążenie do kompletności zbiorów w zakresie nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych oraz właściwe ich opracowanie ze względu na potrzeby nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, kształcących się w szkołach wyższych, na kursach dokształcających lub doskonalących oraz poprzez samokształcenie.

Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów. Muzeum Oświaty Pomorskiej
Pokój nr:212 (I piętro),
233 (I piętro, Muzeum)
Telefon: 58 344 01 68
wew. 109
wew. 105 (Muzeum)
E-mail:gromadzenie@pbp.gda.pl
zbioryaudiowizualne@pbp.gda.pl
muzeum@pbp.gda.pl
Nauczyciele bibliotekarze:mgr Mirosława Ciesielska
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Beata Korpyta
mgr Marzanna Łyszkowska
mgr Katarzyna Podobińska
mgr Magdalena Schramm
mgr Anna Zaperty

   Więcej informacji na temat Wydziału Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów
Regionalna Izba Edukacyjna

Muzeum Oświaty Pomorskiej

Numery telefonów
By połączyć się z wybranym wydziałem, należy wybrać jeden z poniższych telefonów i podać numer wewnętrzny,
Telefony również łączą bezpośrednio z sekretariatem.
58 344 01 68   Sekretariat i centrala

Działalność

W zakresie Gromadzenia leży:

 • Pozyskiwanie nowości książkowych i audiowizualnych drogą planowych zakupów lub darowizn od instytucji i osób prywatnych.
  Zobacz więcej informacji o zbiorach PBW – aktualnych danych liczbowych.
  Charakterystyka zbiorów.
 • Rejestracja pozyskanych zbiorów, zgodna z obowiązującymi normami i przepisami.
 • Ewidencja zbiorów prowadzona jest w sposób tradycyjny (księgi dla różnego rodzaju zbiorów) oraz komputerowy.
 • Opracowywanie okresowej bibliografii nowych nabytków (książkowych i audiowizualnych) – „Nowości PBW”, dostępnej na stronie internetowej i w wydziałach udostępniania PBW.
 • Tworzenie stałej podstrony internetowej „Polecane nowości miesiąca” prezentującej skany okładek wraz z adnotacjami o treści książek.
 • Prowadzenie wykazu książek mówionych (audiobooków).
 • Propagowanie nowości audiowizualnych w formie galerii skanów okładek, prezentowanych na stronie internetowej Biblioteki.
 • Eksponowanie publikacji pedagogicznych wydawnictw edukacyjnych w gablotach reklamowych na terenie Biblioteki
 • Udzielanie porad nauczycielom bibliotekarzom w zakresie ewidencji i opracowania druków zwartych i wydawnictw audiowizualnych.
Czytelniku! Pomóż nam zaplanować zakupy

Nie znalazłeś w naszej bibliotece potrzebnej Ci publikacji? – napisz do nas:

Działalność w zakresie Opracowania

 • Opracowanie katalogowe – umożliwia odnalezienie w zbiorach publikacji poprzez:
 • autora, redaktora, tłumacza
 • tytuł,
 • serię,
 • wydawnictwo.
 • Opracowanie rzeczowe (przedmiotowe) – określa tematykę wydawnictwa, umożliwia odnalezienie wszystkich publikacji na poszukiwany temat: 
 • treść dokumentu jest w opracowaniu rzeczowym określana według:
 • Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)
 • słów kluczowych.

Opracowanie komputerowe w PBW opiera się na własnych aplikacjach systemu ISIS. Katalogi komputerowe obejmują w opcji wyszukiwania alfabetycznego – całość zbiorów, w wyszukiwaniu rzeczowym – pozycje pozyskane po 1992 roku.
Od stycznia 2010 roku PBW współpracuje z centralnym katalogiem polskich bibliotek naukowych i akademickich (NUKAT), biorąc udział we współkatalogowaniu nowych publikacji. Od tego czasu nabytki PBW są widoczne także poprzez stronę www.nukat.edu.pl.