Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów

Gromadzenie i opracowanie zbiorów – książek i wydawnictw audiowizualnych – zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki, obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy reprezentowane w toku nauki szkolnej, na różnych poziomach kształcenia i w różnych typach szkół. Dążenie do kompletności zbiorów w zakresie nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych oraz właściwe ich opracowanie ze względu na potrzeby nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, kształcących się w szkołach wyższych, na kursach dokształcających lub doskonalących oraz poprzez samokształcenie.

Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów
Pokój:212 (I piętro)
Telefon wew.:109
E-mail:gromadzenie@pbw.gda.pl
zbioryaudiowizualne@pbw.gda.pl
Nauczyciele bibliotekarze:mgr Mirosława Ciesielska
mgr Beata Korpyta
mgr Marzanna Łyszkowska
mgr Katarzyna Podobińska
mgr Magdalena Schramm
mgr Bożena Serej
mgr Anna Zaperty

   Więcej informacji na temat Wydziału Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów

Numery telefonów
By połączyć się z wybranym wydziałem, należy wybrać jeden z poniższych telefonów i podać numer wewnętrzny,
Telefony również łączą bezpośrednio z sekretariatem.
58 341 70 87,  58 341 86 37,  58 524 59 21,  58 524 59 22

Działalność

W zakresie Gromadzenia leży:

Czytelniku! Pomóż nam zaplanować zakupy

Nie znalazłeś w naszej bibliotece potrzebnej Ci publikacji? – napisz do nas:

Działalność w zakresie Opracowania

  • Opracowanie katalogowe – umożliwia odnalezienie w zbiorach publikacji poprzez:
  • autora, redaktora, tłumacza
  • tytuł,
  • serię,
  • wydawnictwo.
  • Opracowanie rzeczowe (przedmiotowe) – określa tematykę wydawnictwa, umożliwia odnalezienie wszystkich publikacji na poszukiwany temat: 
  • treść dokumentu jest w opracowaniu rzeczowym określana według:
  • Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)
  • słów kluczowych.

Opracowanie komputerowe w PBW opiera się na własnych aplikacjach systemu ISIS. Katalogi komputerowe obejmują w opcji wyszukiwania alfabetycznego – całość zbiorów, w wyszukiwaniu rzeczowym – pozycje pozyskane po 1992 roku.
Od stycznia 2010 roku PBW współpracuje z centralnym katalogiem polskich bibliotek naukowych i akademickich (NUKAT), biorąc udział we współkatalogowaniu nowych publikacji. Od tego czasu nabytki PBW są widoczne także poprzez stronę www.nukat.edu.pl.