Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

 


Celem wydziału jest wskazywanie dostępu do informacji o źródłach wiedzy związanych z edukacją oraz innymi naukami pokrewnymi (psychologią, literaturą, językoznawstwem….) nauczycielom realizującym program nauczania i wychowania, studentom oraz innym użytkownikom Biblioteki doskonalącym swoje kwalifikacje.

Numery telefonów
By połączyć się z wybranym wydziałem, należy wybrać jeden z poniższych telefonów i podać numer wewnętrzny,
Telefony również łączą bezpośrednio z sekretariatem.
58 341 70 87,  58 341 86 37,  58 524 59 21,  58 524 59 22
Zadania
  • przetwarzanie danych (opracowanie bibliograficzne artykułów z czasopism gromadzonych w PBW),
  • budowa komputerowej bazy bibliograficznej artykułów z czasopism od roku 1994,
  • wykorzystywanie do obsługi czytelników warsztatu informacyjno-bibliograficznego, na który składają się informatory bezpośrednie (encyklopedie, słowniki, poradniki…), informatory pośrednie (bibliografie ogólne, specjalne, regionalne, osobowe), tematyczne zestawienia bibliograficzne, kartoteka zagadnień zawierająca hasła z zakresu metodyki nauczania, wychowania, psychologii, pedagogiki, literatury, zagadnień kulturalno-społecznych itp. do roku 1994 oraz Bieżąca Bibliografia Oświaty w programie komputerowym ISIS, obejmująca artykuły z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę (kontynuacja kartoteki zagadnień),
  • prowadzenie zajęć grupowych z przysposobienia czytelniczego zgodnie z zapotrzebowaniem różnych grup użytkowników PBW,
  • szkolenie indywidualnego czytelnika w zakresie przysposobienia czytelniczego,
   • sporządzanie zestawień bibliograficznych na zamówienie instytucji oświatowych, nauczycieli,

 

 • udzielanie informacji telefonicznych: katalogowych, rzeczowych, bibliotecznych i innych.