Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych odpowiada za promocję usług placówki w województwie pomorskim, współpracę z instytucjami, realizującymi z biblioteką wspólne przedsięwzięcia, a także za jej wizerunek w środowisku lokalnym.

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Pokój:223 (I piętro)
Telefon:
58 344 01 68
wew. 115
58 344 01 68
wew. 106
E-mail:wspomaganie@pbp.gda.pl
Nauczyciele bibliotekarze:mgr Zdzisława Woźniak-Lipińska
mgr Klaudia Malinowska
mgr Justyna Malinowska
mgr Dorota Dela
mgr Małgorzata Kwaśnik
mgr Izabela Wierzchowska
mgr Anna Zawistowska
    Więcej informacji na temat Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

Numery telefonów
By połączyć się z wybranym wydziałem, należy wybrać jeden z poniższych telefonów i podać numer wewnętrzny,
Telefony również łączą bezpośrednio z sekretariatem.
58 344 01 68   Sekretariat i centrala

Działalność

  • opracowywanie materiałów promocyjnych i dokumentacyjnych o działalności biblioteki,
  • inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez, spotkań, warsztatów i konferencji poświęconych problemom oświatowym i bibliotekarskim,
  • utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami oświatowymi, głównie ze szkołami, a także instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się edukacją,
  • promowanie dorobku zawodowego nauczycieli bibliotekarzy PBW w Gdańsku,
  • organizowanie spotkań WDN,
  • czuwanie nad aktualnością informacji zamieszczanych na stronie internetowej PBW w Gdańsku, w tym o ofercie placówki oraz o podejmowanych przez nią działaniach i formach pracy,
  • współpraca z mediami.