Wykaz czasopism

Tytuły czasopism (w wyborze), dostępne w Czytelni Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku w 2022 roku

 1. Biblioteka Publiczna
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Bibliotekarz Podlaski
 5. Biblioterapeuta
 6. Biologia w Szkole
 7. Biuletyn Historyczny
 8. Biuletyn IPN
 9. Bliżej przedszkola
 10. Charaktery
 11. Chemia w Szkole
 12. Chidusz
 13. Chowanna – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 14. Dialogi Biblioteczne
 15. Dyrektor Szkoły
 16. Dziecko Krzywdzone – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 17. Gazeta Prawna – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 18. Dziennik Bałtycki
 19. Edukacja
 20. Edukacja i Dialog
 21. Edukacja Pomorska
 22. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 23. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 24. English Matters : magazyn dla uczących się języka angielskiego
 25. Europa dla Aktywnych
 26. Filozofuj! : magazyn popularyzujący filozofię
 27. Fizyka w Szkole z Astronomią
 28. Folia Toruniensia
 29. Forum Logopedy
 30. Goografia w Szkole
 31. Głos Nauczycielski
 32. Głos Pedagogiczny
 33. Guliwer
 34. Informator Oświatowy : biuletyn Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 35. Język Polski w Gimnazjum : zeszyty kieleckie
 36. Język Polski w Szkole Podstawowej : zeszyty kieleckie
 37. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej : zeszyty kieleckie
 38. Języki Obce w Szkole
 39. Karta
 40. Kino
 41. Kronika Sejmowa
 42. Książki : magazyn do czytania
 43. Kwartalnik Pedagogiczny
 44. Matematyka
 45. Matematyka w Szkole – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 46. Meritum
 47. Mówią Wieki
 48. Niebieska Linia
 49. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 50. Nowe Książki
 51. Nowy Napis
 52. Nowoczesna Biblioteka 3.0
 53. Panorama Miasta : bezpłatny biuletyn informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
 54. Pismo PG
 55. Polityka
 56. Polonistyka
 57. Pomerania
 58. Poradnik Bibliotekarza
 59. Praca Socjalna
 60. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 61. Problemy Wczesnej Edukacji – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 62. Przedszkole : miesięcznik dyrektora – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 63. Przegląd Humanistyczny
 64. Przegląd Psychologiczny
 65. Psychologia w Praktyce
 66. Remedium
 67. Rocznik Gdański
 68. Rocznik Gdyński
 69. Rocznik Sopocki
 70. Ruch Literacki – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 71. Rzeczpospolita z pakietem PLUS – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 72. Schody Kawowe – dostęp na miejscu w Filii PBP w Kwidzynie
 73. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 74. Spotkania z Zabytkami – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 75. Sygnał – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 76. Szkoła : miesięcznik dyrektora – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 77. Szkoła Specjalna
 78. Świat Nauki
 79. Świat Problemów
 80. Świetlica w Szkole
 81. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych
 82. Trendy – dostęp elektroniczny na miejscu w Czytelni
 83. 30 dni
 84. Wczesna Edukacja : poradnik dyrektora przedszkola i szkoły
 85. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie
 86. Wiedza i Życie
 87. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 88. Wychowanie Muzyczne
 89. Wychowanie na co Dzień
 90. Wychowanie w Przedszkolu
 91. Wychowawca
 92. WychowujMy!
 93. Zawsze Pomorze
 94. Zeszyty Chojnickie – dostęp na miejscu w Filii PBP w Chojnicach
 95. Zeszyty Kościerskie – dostęp na miejscu w Filii PBP w Kościerzynie
 96. Życie Szkoły

Pełny zasób tytułów czasopism jest dostępny w katalogu online na stronie katalog.pbw.gda.pl

Gdańsk, 04.10.2022 r.                                                                          Oprac. Małgorzata Zienkiewicz