Wykaz czasopism

Tytuły czasopism z prenumeraty bieżącej i darów,
dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku. Rok 2017:

 

 1. Aura (sygn. 03515) prenumerata
 2. Autyzm (sygn. 016356) dar
 3. Biblioteka w Szkole (sygn. 08843) prenumerata
 4. Bibliotekarz (sygn. 050) prenumerata
 5. Biblioterapeuta (sygn. 012158) prenumerata
 6. Biologia w Szkole z Przyrodą (sygn. 054) prenumerata
 7. Biuletyn Historyczny (sygn. 014238) dar
 8. Bliżej przedszkola (sygn. 015586) prenumerata
 9. Być dla innych (sygn. 015447) dar
 10. Charaktery (sygn. 013074) prenumerata
 11. Chemia w Szkole (sygn. 0350) prenumerata
 12. Coaching (sygn. 016541) prenumerata
 13. Cywilizacja (sygn. 011531) prenumerata
 14. Dialog (sygn. 0477) prenumerata
 15. Dialogi Biblioteczne (sygn. 016064 ) dar
 16. Dyrektor Szkoły (sygn. 09151) prenumerata
 17. Dziennik Bałtycki (sygn. 0386) prenumerata
 18. Edukacja – Studia, Badania, Innowacje (sygn. 02634) prenumerata
 19. Edukacja i Dialog (sygn. 08865) prenumerata
 20. Edukacja Pomorska (sygn. 013073) dar
 21. Edukacja Ustawiczna Dorosłych (sygn. 09203) prenumerata
 22. Fizyka w Szkole z Astronomią (sygn. 059) prenumerata
 23. Gazeta Wyborcza prenumerata – wersja elektroniczna
 24. Geografia w Szkole (sygn. 057) prenumerata
 25. Głos Nauczycielski (sygn. 048) prenumerata
 26. Głos Pedagogiczny (sygn. 015928) prenumerata
 27. Guliwer (sygn. 09060) prenumerata
 28. Język Polski (sygn.0172) prenumerata
 29. Język Polski w Gimnazjum (sygn. 013069) prenumerata
 30. Język Polski w Liceum (sygn. 07749) prenumerata
 31. Język Polski w Szkole IV-VI (sygn. 0528) prenumerata
 32. Karta (sygn. 013068) prenumerata
 33. Katecheta (sygn. 013067) prenumerata
 34. Kino (sygn. 0129) prenumerata
 35. Kronika Sejmowa (sygn. 014241) dar
 36. Kultura i Edukacja (sygn. 013078) prenumerata
 37. Kultura i Społeczeństwo (sygn. 0434) prenumerata
 38. Kwartalnik Pedagogiczny (sygn. 0416) prenumerata
 39. Matematyka (sygn. 0212) prenumerata
 40. Meritum (sygn. 014661) dar
 41. Mówią Wieki (sygn. 0518) prenumerata
 42. Nauczycielka Przedszkola (sygn. 015984) prenumerata
 43. Niebieska Linia (sygn. 013063) prenumerata
 44. Niepełnosprawność i Rehabilitacja (sygn. 016008) prenumerata
 45. Nowa Europa Wschodnia (sygn. 016868) dar
 46. Nowa Szkoła (sygn. 09) prenumerata
 47. Nowe Książki (sygn. 0165) prenumerata
 48. Odra (sygn. 03511) prenumerata
 49. Oświata Mazowiecka (sygn. 016070) dar
 50. Pismo PG (sygn. 013567) dar
 51. Polityka (sygn. 0421) prenumerata
 52. Polityka Społeczna (sygn. 013084) prenumerata
 53. Polonistyka (sygn. 053) prenumerata
 54. Pomerania (sygn. 02399) prenumerata
 55. Pomorskie (sygn. 013558) dar
 56. Poradnik Bibliotekarza (sygn. 0171) prenumerata
 57. Poznaj swój kraj (sygn. 0447) prenumerata
 58. Poznaj świat (sygn. 0446) prenumerata
 59. Praca Socjalna (sygn. 011827) prenumerata
 60. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (sygn. 0346) prenumerata
 61. Przegląd Humanistyczny (sygn. 0515) prenumerata
 62. Przegląd Oświatowy (sygn. 08729) dar
 63. Przegląd Psychologiczny (sygn. 0243) prenumerata
 64. Przyroda Polska (sygn. 04623) prenumerata
 65. Remedium (sygn. 012718) prenumerata
 66. Rzeczpospolita z pakietem PLUS prenumerata – wersja elektroniczna
 67. Serwis Informacyjny Narkomania (sygn. 013088) dar
 68. Spotkania z Zabytkami (sygn. 07926) prenumerata
 69. Sygnał (sygn. 016276) prenumerata
 70. Szkoła Specjalna (sygn. 0442) prenumerata
 71. Świat Problemów (sygn. 013089) dar
 72. Świetlica w Szkole (sygn. 016031) prenumerata
 73. Teatr (sygn. 0138) prenumerata
 74. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja (sygn. 014882) prenumerata
 75. 30 dni (sygn. 011028) prenumerata
 76. Tygodnik Powszechny prenumerata – wersja elektroniczna
 77. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie (sygn. 058) prenumerata
 78. Więź (sygn. 03506) prenumerata
 79. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (sygn. 064) prenumerata
 80. Wychowanie Muzyczne w Szkole (sygn. 0436) prenumerata
 81. Wychowanie na co Dzień (sygn. 013093) prenumerata
 82. Wychowanie w Przedszkolu (sygn. 0236) prenumerata
 83. Wychowawca (sygn. 09200) prenumerata
 84. Zeszyty Literackie (sygn. 08851) prenumerata
 85. Znak (sygn. 03503) prenumerata
 86. Życie Szkoły (sygn. 08) prenumerata

 

 

Czasopisma z prenumeraty – 72 tytuły, w tym w wersji elektronicznej – 3 tytuły

Czasopisma z darów – 14 tytułów

 

 

Gdańsk, 02.01.2017 r.                                                                           Oprac. Małgorzata Zienkiewicz