Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wypożyczenia międzybiblioteczne


Nasza biblioteka oferuje możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych. Zasady tej usługi opisuje Regulamin Wypożyczeń Miedzybibliotecznych. By skorzystać z usługi należy wypełnić jeden z poniższych formularzy: