Wystawa

Wystawa prac dziecięcych została wykonana w ramach projektu pt.: KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM.
Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 1 w Gdańsku we wszystkich grupach wiekowych, a jego celem jest m.in. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.
Galeria prac plastycznych