Wystawa „Seamus Heaney – życie i twórczość”

Seamus Heaney, irlandzki poeta, eseista i dramaturg, za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany, w tym Nagrodą Nobla w 1995 r. W jego dorobku znajdziemy także wiersze inspirowane poezją polskich autorów m.in. Herberta, Miłosza, a także tłumaczenie „Trenów” Kochanowskiego , dokonane wspólnie ze Stanisławem Barańczakiem. Wielokrotnie bywał w Krakowie m.in. podczas Spotkań Poetów. 
W gablotach towarzyszących prezentujemy publikacje ze zbiorów PBW.
Organizatorem wystawy jest Fundacja Kultury Irlandzkiej, ekspozycja  będzie prezentowana na I piętrze PBW do 30  sierpnia.