XII sesja metodyczna

Podczas sesji zostały poruszone tematy:

bullyingu w szkole jako zjawiska psychospołecznego,
poczucia bezpieczeństwa ucznia i zjawisk niepożądanych,
zagrożeń w sieci i cyberprzemocy,
realizacji rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
wpływu akustyki pomieszczeń szkolnych na zdrowie i osiągnięcia uczniów,
biblioteki szkolnej jako azylu oraz znaczenia ciszy w rozwoju emocjonalnym i poznawczym.