Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson

Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. – ISBN 978-83-7744-147-3

Autorzy publikacji prezentują zagadnienie zachowania autoagresywnego u osób ze spektrum autyzmu w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wskazują różne formy terapii, które łączą programy medyczne, dietetyczne, sensoryczne i behawioralne. W książce zostały przedstawione dwa podejścia (celowane i niecelowane) w zakresie różnych modeli leczenia zdrowia fizycznego i zachowania. Omówiono zachowania autoagresywne związane z zaburzeniami neurorozwojowymi, w których występują objawy autystyczne oraz samookaleczenia towarzyszące różnym schorzeniom. W kolejnych rozdziałach opisano problemy związane z układem immunologicznym, dysfunkcjami przewodu pokarmowego w zachowaniach autoagresywnych. Wskazano interwencje dietetyczne mogące ograniczyć autoagresję. Następnie opisano zaburzenia przetwarzania sensorycznego, zachowania autoagresywne za pomocą strategii wspierania pozytywnych zachowań, trening komunikacji funkcjonalnej, autoagresję związaną z lękiem, podejście redukcji stresu w zachowaniach autoagresywnych osób z autyzmem. Książka skierowana jest do rodziców, nauczycieli, terapeutów i lekarzy.