Zapisy

Zajęcia dla uczniów: 
Realizacja zajęć uzależniona jest od możliwości organizacyjnych Biblioteki. Zajęcia muzealne, regionalne i komputerowe mogą odbywać się w grupie do 20 osób.
Informacje:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
I piętro, pokój 223
58 341 70 87 wew. 115 lub 106
wspomaganie@pbw.gda.pl