Zapytanie ofertowe 2/PBWG/2019 na prenumeratę prasy na rok 2020


PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK zaprasza do składania oferty na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2020 dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz  10 filii w: Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gd., Pruszczu Gd., Pucku, Starogardzie Gd., Wejherowie.

Termin realizacji zamówienia : od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godziny 12.00 w sekretariacie zamawiającego, w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, al. Hallera 14, pokój nr 214., I piętro.

Zapytanie ofertowe PRENUMERATA

Formularz oferty zał. nr 1

Formularz cenowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego (wykaz tytułów)

Wzór umowy zał. nr 3