Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Stan inwentarzowy zbiorów

Stan zbiorów w PBW w Gdańsku na dzień 31.12.2017 r.

Stan zbiorów w PBW w Gdańsku na dzień 31.12.2016 r.

Stan zbiorów w PBW w Gdańsku na dzień 31.12.2015 r.