Zbiory audiowizualne

Informacje podstawowe

Zbiory audiowizualne – opis

Zbiory audiowizualne gromadzi się w celu zaspokojenia potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu dydaktycznego, samokształcenia oraz umożliwienie zastosowania nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania. Wszystkie materiały audiowizualne mogą być wypożyczane lub udostępniane na miejscu w Czytelni. Zasady korzystania z tych materiałów są analogiczne do przyjętych w całej Bibliotece.
W zakres zbiorów audiowizualnych wchodzą materiały na różnych nośnikach technicznych, takich jak: płyty DVD, CD-ROM-y, płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, przeźrocza, taśmy szpulowe.

W zbiorach multimedialnych PBW oferuje:

 • filmy animowane,
 • filmy dokumentalne,
 • filmy fabularne (w tym ekranizacje lektur szkolnych),
 • książki mówione (audiobooki),
 • słuchowiska,
 • muzykę poważną,
 • muzykę ludową (polską i zagraniczną),
 • klasykę muzyki rozrywkowej (polskiej i zagranicznej),
 • programy komputerowe (w tym np. słowniki, encyklopedie, programy edukacyjne)

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych materiałów zawiera katalog komputerowy zbiorów audiowizualnych dostępny na miejscu w Wypożyczalni. Na stronie internetowej Biblioteki umieszczane są systematycznie wykazy nowości oraz zestawienia bibliograficzne na różne tematy.

Publikujemy też wykaz dostępnych w PBW tzw. książek mówionych – dźwiękowych wersji książek beletrystycznych i popularnonaukowych oraz lektur szkolnych.

Oferta

 • wypożyczanie zbiorów audiowizualnych na zewnątrz (uprawnionym czytelnikom),
 • udostępnianie zbiorów na miejscu w Czytelni,
 • udzielanie różnego rodzaju informacji oraz przeprowadzanie kwerend z zakresu gromadzonych zbiorów audiowizualnych (bezpośrednio na miejscu, drogą telefoniczną i elektroniczną),
 • zestawienia bibliograficzne – zwłaszcza nowości – zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki, wykładane w wydziałach udostępniania, rozsyłane uczestnikom listy mailingowej PBW, publikowane w prasie,
 • Biblioteka Ortofrajdy funkcjonuje od października 2005 roku.

Zbiory audiowizualne PBW są gromadzone i opracowywane przez Wydział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru. Kontakt – e-mail: zbioryaudiowizualne@pbw.gda.pl.