Zbiory specjalne

PBW gromadzi zbiory historyczne od lat siedemdziesiątych XX w. (tzw. zbiory specjalne – historyczne). Zbiory udostępnione są w Muzeum Oświaty Pomorskiej podlegającego pod Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów.

Charakterystyka zbiorów

W ciągu blisko 40 lat aktywnego gromadzenia pamiątek edukacyjnych regionu Pomorza pozyskano nast. zbiory: blisko 1200 jednostek inwentarzowych rękopisów (ok. 2200 egzemplarzy), ponad 1700 jednostek inwentarzowych fotografii (ok. 2500 egzemplarzy), ponad 2200 dokumentów życia społecznego (ok. 2500 egzemplarzy), ponad 100 jednostek inwentarzowych negatywów, mikrofilmów, taśm magnetofonowych i wideo, kilkadziesiąt nagrań na nośnikach cyfrowych, blisko 2000 egzemplarzy czasopism z kręgów oświatowych naszego regionu (w tym bezdebitowych z okresu PRL) oraz ponad 400 zabytkowych przedmiotów – razem ponad 9000 egzemplarzy zbiorów.

Do najcenniejszych nabytków należą XIX-wieczne kroniki z małych, wiejskich szkół. Niektóre prowadzone były przez ponad sto lat, np. kronika z Jabłuszka za lata 1836 – 1939 lub kronika z Przegaliny za lata 1846 – 1952. Atrakcję Muzeum stanowią też stare ławki, katedra szkolna sprzed pierwszej wojny, tabliczka szkolna z rysikami i zeszyt do kaligrafii z XIX wieku, świadectwa z Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, zeszyty z tajnych kompletów z okresu okupacji niemieckiej, epidiaskopy z przedwojennego gimnazjum i wiele innych pamiątek. Na uwagę zasługują zbiory dokumentów i pamiątek związanych z działalnością „Solidarności” oświaty w Gdańsku.

W szczególności Muzeum gromadzi:

 • dokumenty szkolne, np. kroniki, świadectwa, legitymacje, dyplomy, dzienniki
 • wydawnictwa szkolne: gazetki, jednodniówki, księgi pamiątkowe, reklamówki
 • uczniowskie zeszyty, prace artystyczne, dyplomowe, zaliczeniowe, konkursowe
 • prace nauczycieli: publikacje, prace artystyczne, dydaktyczne
 • stare podręczniki (wydane do 1980 r.), książki i pisma pedagogiczne, dawne czasopisma dla dzieci
 • wydawnictwa drugiego obiegu z okresu PRL: nauczycielskie i uczniowskie
 • zdjęcia, filmy, nagrania audio dotyczące życia szkolnego
 • stare meble, wyposażenie i pomoce szkolne, stroje szkolne
 • stary sprzęt audiowizualny stosowany w szkołach
 • opracowania dotyczące oświaty: prace magisterskie i doktorskie, artykuły, wspomnienia, biografie, wywiady
 • Wszyscy zainteresowani ofiarodawcy otrzymują spisy przekazanych darów i podziekowania.