Charakterystyka zbiorów

Zbiory PBW w Gdańsku obejmują książki oraz czasopisma, zbiory audiowizualne i muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Tematycznie zbiory obejmują wszystkie dziedziny wiedzy, lecz szczególnie starannie biblioteka gromadzi wydawnictwa z następujących dziedzin wiedzy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych):

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (piśmiennicze i niepiśmiennicze), pod kątem potrzeb jej użytkowników, obejmujące wszelkie dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych;
  2. programów, podręczników szkolnych i książek pomocniczych do nauki szkolnej;
  3. publikacji naukowych i wydawnictw popularyzujących osiągnięcia nauki w dziedzinach objętych programami szkolnymi różnych typów szkół;
  4. literatury pięknej;
  5. bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
  6. regionu pomorskiego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku gromadzi KSIĘGOZBIÓR zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki, obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy pojawiające się w toku nauki szkolnej na różnych poziomach kształcenia i w różnych typach szkół. Dążymy zwłaszcza do kompletności księgozbioru w zakresie nauk pedagogicznych, psychologicznych, społecznych i pokrewnych, ze względu na potrzeby nauczycieli różnych przedmiotów i różnych poziomów nauczania oraz studentów kierunków pedagogicznych, przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

Najnowsze zakupy prezentujemy czytelnikom w okresowych zestawieniach bibliograficznych „Nowości PBW” a szczególnie cenne nowe nabytki polecamy czytelnikom prezentując skany okładek wraz z adnotacjami o treści książek.

Staramy się także zaspokoić potrzeby edukacyjne i czytelnicze wszystkich dokształcających lub doskonalących się na kursach a także poprzez samokształcenie, zgodnie z tendencjami edukacji permanentnej przez całe życie. Na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców swoich usług, prócz dziedzin kierunkowych, biblioteka stara się zapewnić kompletność księgozbioru w zakresie klasyki literatury pięknej (w tym w językach oryginałów) a także popularnonaukowe opracowania najaktualniejszych zagadnień rozwoju nauki.