Żłobek : opieka i wychowanie / redakcja Aneta Jegier

Żłobek : opieka i wychowanie / redakcja Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-66491-13-7

Publikacja zawiera prace różnych autorów nt. opieki i wychowania dzieci w żłobku. Przedstawione artykuły prezentują różne aspekty opieki małego dziecka. Wskazano m.in. na ważną rolę opieki i wychowania małego dziecka w placówce żłobkowej dla jego rozwoju psychofizycznego. Jest praca poświęcona ruchowi i jego znaczeniu w pierwszych trzech latach życia, praca nt. funkcji psychologa w żłobku w zakresie dbania o prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. Kolejny rozdział dotyczy rozważań w zakresie opieki zdrowotnej, w tym roli pielęgniarki w żłobku. Omówiono też zagadnienie budowania odporności zdrowotnej i roli w tej sferze rodziców i opiekunów oraz problem właściwego żywienia maluchów w domu i żłobku. Następne prace dotyczą kształtowania kompetencji związanych z samodzielnością samoobsługową małych dzieci, w tym dbania o ład i porządek w swoim otoczeniu. W książce też omówiono przestrzeń żłobka jako miejsca zaspokajania dziecięcych potrzeb, stąd konieczność dostosowania budynku żłobka i ogródka do funkcjonowania małego dziecka. Ostatnia praca podkreśla ważną rolę współpracy w opiece i wychowaniu opiekunów w żłobku z rodzicami dzieci. Książka skierowana jest do rodziców, kadry kierowniczej żłobków, pedagogów, psychologów oraz studentów.