Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik-Szweda

Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik-Szweda. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-107-8

Autorka publikacji jest certyfikowanym muzykoterapeutą, pedagogiem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się osobami ze spektrum autyzmu i fenomenologicznym aspektem relacji w procesie muzykoterapeutycznym. W pierwszej części  publikacji przedstawiła zagadnienie autyzmu. Podała pojęcie autyzmu i kryteria diagnostyczne, przyczyny i najważniejsze teorie etiologiczne autyzmu, podstawowe objawy i zaburzenia towarzyszące zaburzeniu z spektrum autyzmu oraz wczesne wykrywanie i wczesne wspomaganie rozwoju oraz stosowane terapie. Drugi rozdział to prezentacja muzykoterapii. Podano w nim terminologię i cele tej terapii, założenia teoretyczne i podejścia terapeutyczne, klasyfikację muzykoterapii czyli umiejscowienie muzyki w terapii oraz rolę terapeuty. Opisano modele i doświadczenia muzykoterapeutyczne: muzykoterapia Nordoff-Robbins, wizualizacja kierowana z muzyką, muzykoterapia zorientowana analitycznie, muzykoterapia w autyzmie. Następnie autorka omówiła znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem na podstawie własnych badań. Przedstawiła osiem studiów przypadku, w których analizowała relacje dzieci z muzyką i terapeutą w procesie muzykoterapeutycznym. Książka skierowana jest do badaczy, praktyków – pedagogów, psychologów, terapeutów, zajmujących się osobami z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, muzykoterapeutów, arteterapeutów oraz rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem.