Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini

Żyć w klasie szkolnej Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018. – ISBN 978-837971-690-6

Ciekawa inspiracja dla nauczycieli i wychowawców do pracy z uczniami w celu poprawy komunikacji i relacji w klasie szkolnej. Autorzy prezentują metodę Circle Time 3.0 zastosowaną w Międzynarodowym Liceum w Arezzo. Celem eksperymentalnego projektu była poprawa relacji między uczniami i zapobieganie zjawiskom przemocy. Przede wszystkim pracowano nad jedną z form przemocy: nękaniem jako formą agresywnego zachowania wśród rówieśników. Nękanie występuje w formie nękania fizycznego (np. bicie, popychanie, kopanie), nękania słownego (np. obrażanie, grożenie, naśmiewanie się), nękania reakcyjnego (wykluczenie z grupy, plotki, publiczne poniżanie). Zastosowana metoda przede wszystkim ma zapobiegać zjawisku nękania. Jeden z rozdziałów prezentuje metodę Circle Time 3.0 i zawiera: opis struktury Circle Time 3.0, instrukcję obsługi z konkretnym przykładem, techniki dyskusyjne (np. krzesło, które parzy, talking stick, socjodram, gra w karty, imagine), techniki team buildingu/class buildingu (np. wieże z papieru, klap, grupowa żonglerka), techniki spajające (np. w porządku, czarownik, wielki wiatr). Metoda Circle Time 3.0 jest przeznaczona do pracy z grupami dzieci i młodzieży w zakresie poprawy komunikacji interpersonalnej i poprawy atmosfery w klasie szkolnej. Może byś stosowana nie tylko wśród uczniów szkół średnich, ale także w przedszkolu i szkoły podstawowej.